Стан розміщення на веб-сайті університету інформації про діяльність університету, передбаченої нормативно-правовими документами

Веб-сайт Кам’янець-Подільського університету пройшов декілька етапів розвитку, розбудови, зміни дизайну, форматів. Наразі сайт є повноцінним інформаційним ресурсом Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

Стан розробки сайтів збірників наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Наукові збірники Кам’янець-подільського національного університету імені Івана Огієнка формуються на базі власної платформи, яка знаходиться за доменним ім’ям kpnu.edu.ua або на базі "Наукова періодика України". Останнє це  — загальнодержавна технологічна платформа, яка забезпечує процеси редакційного опрацювання, публікації та післяпублікаційної підтримки наукових періодичних видань України. Ресурс розвивається на засадах партнерства видавців та бібліотек України. На даний момент розроблено сайти таких збірників:

Стан іміджевої політики

Інформація про діяльність університету представлена у вигляді друкованих видань та електронних ресурсів, в тому числі сайти на ім'я домену kpnu.edu.ua, сторінок або груп в соціальних мережах. Іміджева політика спрямована на досягнення стратегічних цілей: створити образ університетських дисциплін, науково-педагогічних працівників, а також створення ефективних моделей іміджу для різних цільових аудиторій; створення нових і розвиток існуючих друкованих та електронних видань.

Доповідь на ректораті 03.11.16 року

Доповідь на ректорат 03.11.16

 

У зв'язку із потребою виконати пункту 2 статті 16 Закону України «Про вищу освіту» було прийнято рішення про впровадження автоматизованої системи управління вищого навчального закладу.

Необхідність впровадження подібної інформаційної системи також випливає із того факту, що будучи складовим елементом системи забезпечення вищим навчальним закладом якості освітньої діяльності та якості вищої освіти, вона буде впливати у майбутньому на рівень оцінки Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

Сторінки