Центр розробляє та впроваджує у практику освітньої діяльності навчально-методичні комплекси, орієнтовані на використання інструментарію глобальної мережі Інтернет; займається впровадженням та підтримкою елементів дистанційного навчання; розробляє методичні вказівки по створенню електронних навчально-методичних комплексів; проводить постійну консультаційну підтримку науково-педагогічних працівників у підготовці електронних навчально-методичних комплексів; проводить підтримку користувачів системи дистанційного навчання; координує діяльність підрозділів Університету у створенні та впровадженні мережевих технологій навчання; підтримує користувачів у сфері питань своєї компетенції (Helpdesk).