Центр створює веб-вузли Університету; адмініструє веб-вузли Університету; займається аналізом та контролем інформації про Університет на інших веб-ресурсах; підвищує інформаційні рейтинги Університету; планує та проводить заходи з розроблення, оптимізації та підтримки веб-сайтів Університету, факультетів, кафедр, фахових наукових збірників, бібліотеки, науково-дослідних лабораторій та інших підрозділів Університету; займається організацією та проведенням іміджевих заходів у соціальних мережах, інтернет-спільнотах та сприяє розвитку українського сегменту глобальної мережі Інтернет через розроблення, підтримку та змістове наповнення україномовних освітніх ресурсів, енциклопедичних та словникових джерел, інформаційно-довідкових баз даних; підтримує користувачів у сфері питань своєї компетенції (Helpdesk).