Центр забезпечує розробку та впровадження програмного забезпечення навчального та навчально-методичного призначення, програмного забезпечення оцінювання якості знань студентів; проводить заходи з адаптації програмного забезпечення до вимог організації навчального процесу та можливостей навчальних лабораторій обчислювальної техніки; навчальні лабораторії обчислювальної техніки забезпечують підтримку навчального процесу студентів із вивчення та використання сучасної ком п’ю терної техніки й програмного забезпечення; підтримує користувачів у сфері питань своєї компетенції (Helpdesk).