Положення про центр інформаційних технологій
Концепція інформатизації Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на 2015-2020 роки