Стан розробки сайтів збірників наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Версія для друкуPDF version

Наукові збірники Кам’янець-подільського національного університету імені Івана Огієнка формуються на базі власної платформи, яка знаходиться за доменним ім’ям kpnu.edu.ua або на базі "Наукова періодика України". Останнє це  — загальнодержавна технологічна платформа, яка забезпечує процеси редакційного опрацювання, публікації та післяпублікаційної підтримки наукових періодичних видань України. Ресурс розвивається на засадах партнерства видавців та бібліотек України. На даний момент розроблено сайти таких збірників:

 1. Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Технічні науки (http://mcm-tech.kpnu.edu.ua/)
 2. Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки (http://mcm-math.kpnu.edu.ua/)
 3. Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія соціально-педагогічна (http://fkspp.at.ua/index/bibliothec/0-75)
 4. Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Історичні науки ( http://visnyk-history.kpnu.edu.ua/)
 5. Освіта, наука і культура на Поділлі. Збірник наукових праць ( http://onkp.kpnu.edu.ua/)
 6. Збірник наукових праць "Проблеми сучасної психології" 9 http://problemps.kpnu.edu.ua/)
 7. Іван Огієнко і сучасна наука та освіта. Науковий збірник: Серія історична та філологічна ( http://npkpnu.at.ua/)
 8. Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки (факультет української філології) (http://fn.kpnu.edu.ua/)
 9. Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки (факультет іноземної філології) (http://fnkpnu.at.ua/)
 10. Збірник наукових праць "Педагогічна освіта: теорія і практика" (http://science.kpnu.edu.ua/portfolio/pedahohichna-osvita-teoriya-i-prakt...)
 11. Вісник Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Історичні науки (http://visnyk-history.kpnu.edu.ua/)
 12. Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія педагогічна (http://journals.uran.ua/index.php/%202307-4507)
 13. Вісник Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізичне виховання, спорт і здоров'я людини (http://visnyk-sport.kpnu.edu.ua/, http://journals.uran.ua/index.php/2309-8082)
 14. Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки) (спільний з Національним педагогічним університетом імені М.П.Драгоманова) (http://aqce.com.ua/)
 15. Вісник Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія: Екологія (http://ecolog.kpnu.edu.ua/arhiv-vypuskiv/)
 16. Збірник матеріалів наукових досліджень студентів та магістрантів Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізико-математичні науки (http://science.kpnu.edu.ua/portfolio/zbirnyk-materialiv-naukovyh-doslidz...)
 17. Вісник Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Економічні науки (http://journals.uran.ua/index.php/2524-0633)
 18. Вісник Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Психологічні науки (http://science.kpnu.edu.ua/portfolio/visnyk-kamyanets-podilskoho-natsion...)
 19. Вісник Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Корекційна педагогіка і психологія ( http://fkspp.kpnu.edu.ua/%D0%B2%D1%96%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%BA%D0%...)
 20. Вісник Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки   (http://science.kpnu.edu.ua/portfolio/visnyk-kamyanets-podilskoho-natsion...)
 21. Збірник матеріалів наукових досліджень студентів та магістрантів Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Факультет фізичної культури (http://science.kpnu.edu.ua/portfolio/zbirnyk-materialiv-naukovyh-doslidz...)
 22. Збірник наукових праць "Сучасні проблеми фізичного виховання, спорту та здоров’я людини" (http://science.kpnu.edu.ua/portfolio/suchasni-problemy-fizychnoho-vyhovannya-sportu-ta-zdorovya-lyudyny/)

               Потрібно відмітити, що не у всіх наведених вище сайтах присутня така інформація: політика (мета та завдання) наукового видання; склад редакційної колегії; процедура рецензування та дотримання редакційної етики; порядок оформлення та подання публікації для оприлюднення; інформацію про умови доступу; анотації (англійською та українською мовами) публікації (відповідно до п. 6 пп. 4  Наказу МОН України  № 32 від 15 січня 2018 р.). А також є збірники, в яких відсутні сайти, тому в даному напрямку потрібно допрацювати.