Стан розміщення на веб-сайті університету інформації про діяльність університету, передбаченої нормативно-правовими документами

Версія для друкуPDF version

Веб-сайт Кам’янець-Подільського університету пройшов декілька етапів розвитку, розбудови, зміни дизайну, форматів. Наразі сайт є повноцінним інформаційним ресурсом Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

У 2009 році створений наказ університету «Про офіційний сайт університету», в якому розроблено структуру офіційного ресурсу, розділи, що мають міститись на сайті та інформацію і відповідні матеріали, які є обов’язковими для оприлюднення. Наказ передбачає порядок розміщення інформації, визначає права, обов’язки, відповідальних осіб, які зобов’язані публікувати, оновлювати та наповнювати контент сайту згідно термінів визначених в додатку 1 до наказу.

Сайт створено за допомогою системи керування вмістом Wordpress. Веб-сайт університету відповідає загальній комунікаційній політиці університету, забезпечує цілісний позитивний образ Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Інформаційний ресурс розроблено відповідно маркетинговій політиці привабленню абітурієнтів та партнерів, підвищенню репутації професорсько-викладацького складу, здійсненню обміну інформацією між підрозділами університету.

На сайт університету міститься біля 1000 сторінок різних категорій, понад 3070 записів та новин, налаштовано більше 120 модулів з різними функціональними можливостями, 2 модулі для створення фотогалереї, 1 модуль для календаря подій, модуль для створення форм на сайтах, модулі для розширення публікацій в соціальних мережах. Налаштовано модулі найближчих подій з календаря подій, міститься архів останніх публікацій, 2 модулі для завантаження електронних документів різних форматів( doc, docx, pdf), модуль який відображає статистику відвідувань в реальному часі Google Analytics, модуль для створення та реалізації експорту та імпорту електронних таблиць, модуль для можливості завантаження відео і створення каналу можливостями youtube галереї (Youtube Channel Gallery), налаштований модуль для роботи з фото-слайдером.

Внесено зміни в структуру сайту, а саме додано в панель верхнього меню новий розділ «Документи Університету» зі сторінками: публічна інформація, діловодство, електронні ресурси, запобігання корупції, положення. У розділі «Публічна інформація» розміщено всі необхідні документи та інформацію, яку вимагає Закон України «Про Освіту», стаття 30, пункт 2. А саме: основні документи університету, положення про колегіальні органи, організація освітнього процесу, система опитування щодо якості освітнього процесу (анкетування), освітні програми (бакалавр, магістр), правила прийому, публікації науково-педагогічних та наукових працівників, які працюють за основним місцем роботи не менше шести місяців і мають не менше п’яти наукових публікацій у періодичних виданнях, які на час публікації було включено до науковометричної бази Scopus або Web of Science Core Collection із переліком цих публікацій, перелік вакантних посад, кошторис, штатний розпис, переліки платних, освітніх та інших послуг, що надаються університетом, антикорупційні заходи, інформація щодо проведення тендерних процедур, напрями наукової діяльності університету, річний звіт ректора про виконання умов контракту, положення про структурні підрозділи, матеріально-технічне забезпечення університету, студентське самоврядування, рейтинг студентів. Постійно підтримується наповнення і своєчасно оновлюються основні розділи сайту університету, наукового порталу, новинного ресурсу «Студентський меридіан», сайти всіх структурних підрозділів та факультетів.