Річний звіт центру інформаційних технологій за 2014-2015 навчальний рік

Версія для друкуPDF version

РІЧНИЙ ЗВІТ

ЦЕНТРУ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Загальна кількість комп’ютерів, станом на 15.06.201р., в університеті 1070 (минулого року 922), з них 95 комп’ютери використовується для напрямів підготовки і спеціальностей, які належать до галузей знань 0102 «Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини» і 0202 «Мистецтво». В університеті нараховується 59 комп'ютерний клас (у попередній підзвітний період 58).

За поточними показниками ми повністю задовольняємо ліцензійні умови за кількістю комп’ютерів у перерахунку на 100 студентів ліцензованого обсягу – 6,7 для напрямів підготовки і спеціальностей, які належать до галузей знань 0102 «Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини» і 0202 «Мистецтво» та 12,9 для усіх інших.

До наявних технічних засобів навчання в університеті відносяться телевізори (35 шт.), магнітофони (35 шт.), електрофони (5 шт.), кінопроектори (14 шт.), діапроектори (55 шт.), графопроектори (26 шт.), радіовузол (1 шт.), мовні лабораторія (3 шт.), відеомагнітофони (29 шт.), мультимедійні проектори (26 шт.) та екрани (39 шт.).

Розпочатий у жовтні 2013 року процес оновлення та розширення мережі електронних онлайн ресурсів за два роки приніс свої плоди у вигляді покращення позицій університету у рейтингах, які враховують присутність вищих навчальних закладів у мережі Інтернет. Детальніше про участь К-ПНУ в українських та світових рейтингах можна прочитати у статті начальника центру інформаційних технологій, що розміщена на сайті центру за адресою http://itcentre.kpnu.edu.ua/content/uchast-kamyanec-podilskogo-nacionalnogo-universytetu-imeni-ivana-ogiyenka-v-ukrayinskyh-ta.

Продовжується налагоджена робота по наповненню основних розділів сайту університету, наукового порталу, новинного ресурсу «Студентський меридіан».

Цьогоріч для забезпечення інформаційних потреб вступників до нашого університету з питань Вступної кампанії був розроблений окремий сучасний сайт приймальної комісії  http://vstup.kpnu.edu.ua/. На ньому було розміщено усю необхідну довідкову інформацію у зручному вигляді. Сам сайт був оптимізований для перегляду не тільки на екранах персональних комп’ютерів але й на різноманітних мобільних пристроях. Працівником центру інформаційних технологій Яковчуком Євгеном був розроблений автоматизований калькулятор спеціальностей, який дозволяє за зданими тестами ЗНО обрати перелік спеціальностей, на які абітурієнт може подавати документи на конкурсний відбір. Судячи з аналізу сайтів приймальних комісій інших ВУЗів країни наш університет виявився не просто найпершим, а чи не єдиним навчальним закладом, у якому абітурієнтам був запропонований такий електронний помічник.

В лютому 2015 року розпочалася робота по створенню інформаційної структури та наповненню так званого «Освітнього порталу», на якому передбачається розміщувати інформацію, що стосується освітньої діяльності К-ПНУ. Розміщено сайт за адресою http://eduportal.kpnu.edu.ua.

Для доступу до мережі Інтернет в університеті використовується три широкосмугових високошвидкісних канали (УРАН – 100 Мбіт/сек., ТОВ «Мережа Ланет» - 2×100 Мбіт/сек.) та два комутованих канали (ПрАТ «Укртелеком» - 5 Мбіт/сек.).

Впродовж зазначеного періоду користувачами з мережі Інтернет отримано 6,9 Тбайт (попередній показник 6 Тбайт) інформації (статистика не враховує дані трьох факультетів, на які прокладені окремі телекомунікаційні канали).

Постійно проводяться роботи по вдосконаленню та розширенню комп'ютерної мережі університету. Так у січні на фізико-математичному факультеті було розгорнуто бездротову мережу із вільним доступом в Інтернет та до загальноуніверситетської мережі за допомогою комплекту високопродуктивних Wi-Fi пристроїв.

З 3 січня 2015 року обробку листів для університетської електронної пошти було перенесено з локального внутрішнього сервера на хмарну службу, доступ до якої нам було надано в рамках підписаної для університету програми Google Apps for Educations на безоплатній основі і без жодних обмежень зі сторони компанії Google.

Відповідно до п. 4 розпорядження по університету від 26.09.2012 р. Про підготовку та внесення інформації до ЄДЕБО даних щодо студентів університету (на виконання листа МОНСМУ від 23.10.2013 р. за № 1/9-741) центр ІТ забезпечує постійне безперебійне підключення до ЄДЕБО.

У бухгалтерії налагоджено та постійно підтримується виділений канал доступу до Інтернет для регулярного онлайн оновлення програмного комплексу Парус.

Складено та затверджено графік робіт з оновлення базового набору програмного забезпечення (браузери, клієнти електронної пошти, антивірусні програми в структурних підрозділах університету), налаштування програмного забезпечення під потреби користувачів. Проводиться регулярна перевірка зовнішніх носіїв та комп’ютерів на віруси.

Здійснювалося озвучення загальноуніверситетських заходів, наукових конференцій та їх мультимедійний супровід,  допомога в проведенні презентацій, навчальних занять, захисту бакалаврських та дипломних робіт (біля 250).

Постійно проводяться ремонтні та діагностичні роботи комп’ютерної та офісної техніки структурних підрозділів університету. Працівниками відділу забезпечується консультаційна та адміністративна підтримка працівників автоматизованих комп’ютерних місць.

Працівниками центру ІТ забезпечується підтримка електронного листування за офіційної скриньки університету post@kpnu.edu.ua.

За звітний період інформаційно-комп’ютерним центром було проведено 135 ремонтів комп’ютерної техніки, з яких близько 90% проведено своїми силами без залучення додаткових коштів.

Загалом за всіма напрямками робіт працівниками центру інформаційних технологій було виконано 2061 заявка та звернення.

На виконання пункту 2 статті 16 Закону України «Про вищу освіту» адміністрацією нашого університету було прийнято рішення про впровадження автоматизованої інформаційної системи для ефективного управління освітнім процесом. Після детального аналізу ринку програмних продуктів, що забезпечують вирішення питання автоматизації прийняття управлінських рішень на основі сформованого інформаційного середовища, та ознайомленням із досвідом впровадження подібних систем у інших навчальних закладах (Харківський політехнічний університет, Хмельницький національний університет, Буковинський медичний університет) у грудні 2014 року було закуплено автоматизовану систему керування «ВНЗ», розробником якої є Науково-дослідний інститут Прикладних інформаційних технологій (м. Київ).

Необхідність впровадження подібної інформаційної системи також випливає із того факту, що будучи складовим елементом системи забезпечення вищим навчальним закладом якості освітньої діяльності, вона буде впливати у майбутньому на рівень оцінки Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

Згідно з підписаним договором із НДІ ПІТ університету окрім безпосередньо самого програмного засобу були передані 20 комплектів пристроїв, для забезпечення захищеного авторизованого доступу.

Структурно АСК «ВНЗ» складається із модулів, що забезпечують автоматизацію адміністративних та навчально-методичних процесів (АС «ДЕКАНАТ»), здійснюють підтримку роботи приймальної комісії та зберігання особистих справ абітурієнтів й інформації про результати вступу (АС «Приймальна комісія») та спрощують діяльність дирекції студентського містечка у веденні так званої картки поселення (АС «Студмістечко»).

Внаслідок того, що подібного за складністю та масштабністю програмного засобу в університеті ще ніколи не впроваджувалося до цього, сам процес встановлення та налаштування усіх програмних модулів та сервісів проходив із певними технічними труднощами. Останнім яскравим прикладом подібної ситуації можна привести той факт, що налаштування механізму синхронізації АСК «ВНЗ» із програмним інтерфейсом Єдиної державної електронної бази з питань освіти у нас зайняв майже місяць. При цьому доводилося щодня в режимі реального часу працювати із розробниками обох систем, і які, по суті, доробляли свої програмні засоби безпосередньо після нашого чергового звернення. Додатковою затримкою у процесі впровадження АСК «ВНЗ» став той факт, що початково затверджений відповідальний адміністратор більше ніж на три тижні був залучений до інвентаризації матеріальних засобів головного корпусу університету і по закінченню якої ним без попередження було заявлено про перехід на посаду коменданта корпусу. Після того, як на виконання обов’язків адміністратора АСК «ВНЗ» була призначена Романюк В.М. процес впровадження прискорився і на даний момент я можу констатувати наступні статистичні показники результатів роботи із середовищем автоматизованої системи:

1)     Зареєстровано 72 користувача із визначенням кожному відповідних прав доступу до інформаційних об’єктів.

2)   Встановлено та проведено налаштування понад 50 екземплярів програмних клієнтів для доступу до середовища АСК «ВНЗ» .

3)   Введено 37 анкет викладачів (із частковим заповненням карток).

4)   Створено 31 навчальний і 2 робочих навчальних плани.

5)   Заповнено дані 54-х довідників, які використовуються для забезпечення подальшої роботи по складанню навчальних і робочих планів, формуванню навантажень кафедр та індивідуальних планів викладачів.

6)   Проведено 9 тренінгів та навчальних семінарів, на яких пройшли навчання працівники, що відповідати за роботу із програмним модулем АС «ДЕКАНАТ».

Крім того щодня здійснюється підтримка та консультування користувачів із проблемних питань.

Використання АСК «ВНЗ» дозволить сформувати єдине інформаційне середовище, яке буде містити величезну кількість показників та параметрів переважної більшості адміністративних та освітніх процесів університету. Усі вони зберігаються у структурованому вигляді та пов’язані один з одним. Тобто, це означає, що перехід до заповнення масиву показників наступного типу неможливий без внесення показників попереднього типу. Наприклад, для створення навантаження кафедри необхідно створити навчальний на робочий плани усіх спеціальностей, читання дисциплін на яких забезпечується викладачами даної кафедри. У свою чергу, навчальні плани неможливо створити не заповнивши довідників з усіх дисциплін, спеціальностей, навчальних груп, факультетів, облікових карток науково-педагогічних працівників і т. д. Разом з тим наповнення даними інформаційних об’єктів спрощується тим, що працівникові не потрібно вже шукати  вихідні або довідкові дані – система надає йому їх. При чому дані надаються лише ті, які визначені саме для даного конкретного об’єкту. Також великим позитивним моментом використання середовища АСК «ВНЗ» є те, що в будь-який момент можна отримати доступ до потрібної інформації щодо даних, які можуть бути використані для високооперативного та ефективного прийняття управлінських рішень. Робиться це у зручний спосіб із можливістю гнучкого фільтрування та параметрів вибірки і, крім того, отримані дані можна експортувати у один із поширених форматів для подальшого використання. Наприклад при підготовці різноманітної звітної документації, видачі довідок тощо.

У процесі впровадження даної системи працівниками центру були виявлені ряд недоліків і про них  було повідомлено службу підтримки компанії-розробника. У відповідь нас було запевнено, що у наступних версіях програмних модулів вони будуть реалізовані, а значна частина з них вже була усунена останнім оновленням від 15.06.2015 року.

На темпи впровадження АСК «ВНЗ», безперечно, впливають об’єктивні фактори але й досить вагомими причинами сповільнення є суб’єктивні чинники. Проявляються вони зазвичай у відсутності мотивації відповідальних працівників до роботи з АСК «ВНЗ». Так, станом на 06.05.2015 з 70 зареєстрованих користувачів активних нараховувалося лише 14. Більше половини користувачів не здійснили жодного сеансу роботи. Дуже повільно здійснюється введення облікових карток науково-педагогічного складу. Однак є й такі, що вже інтенсивно працюють із середовищем. Переважна більшість робіт, на даний момент, проводиться зараз у модулі АС «ДЕКАНАТ» однак проведена у квітні-травні 2015 року активація процедури синхронізації з ЄДЕБО прискорить й роботи з модулем АС «Приймальна комісія» та АС «Студентське містечко».

Процесу запровадження АСК «ВНЗ» звичайно передувало активне вивчення ринку даного класу програмних інформаційних систем та знайомство з досвідом роботи інших навчальних закладів країни. Так було безпосередньо відвідано три національних технічних університети (ХПІ, ВНТУ, ХНУ). Про правильність вибору АСК «ВНЗ» у якості основної інформаційної системи університету говорить той факт, що її користувачами є найбільші технічні університету країни (КПІ, ХПІ, ЧДТУ). Попри те, що на офіційному сайті зазначено 55 користувачів даної системи нам вдалося виявити близько 23-х навчальних закладів, в яких  активно використовується АСК «ВНЗ» (за зверненнями на офіційному форумі підтримки).

Протягом підзвітного періоду колективом центру інформаційних технологій було продовжено розробку та вдосконалення ряду навчально-методичних семінарів:

1.     Основи створення інформаційних ресурсів на основі системи керування вмістом Wordpress.

2.     Первинна діагностика та ремонт комп'ютерної техніки.

3.     Особливості роботи із модульним середовищем підтримки дистанційної освіти Moodle.

В січні-лютому 2015 року викладачами кафедри інформатики Іванюком В.А. та Слободянюком О.В. був організований цикл навчально-методичних семінарів з вищезазначених тем, у якому взяло участь 33 науково-педагогічних працівника університету.

В рамках впровадження АСУ «ВНЗ» було проведено 13 тренінгів та навчальних семінарів, на яких пройшли навчання працівники, що відповідають за роботу із програмними модулями АС «ДЕКАНАТ» та АС «ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ».

 

Начальник центру
інформаційних технологій                                                                                                                                                                                                       О.В. Слободянюк

Прикріплений файл: