Про центр

Версія для друкуPDF version

Центр інформаційних технологій є структурним підрозділом Кам’янець-Подільського національного універси­тету імені Івана Огієнка, створений 28 серпня 2013 року з метою впровадження новітніх інформаційно-телекомунікаційних технологій в навчально-виховний, науково-дослідний та адміністративно-господарський процеси для формування єдиного інформаційного середовища університету та інтеграції його у вітчизняний та світовий інформаційний простір.

Центр інформаційних технологій був створений на основі розформованих інформаційно-комп'ютерного центру та відділу технічних засобів навчання.

Центр  інформаційних технологій організаційно об’єднує працівників, що виконують роботи по забезпеченню наступних напрямків діяльності Університету:

 1. Напрямок телекомунікаційних технологій – Центр займається проектуванням та адмініструванням локальних телекомунікаційних мереж (комп’ютерні, телефонні), здійснює роботи по підключенню до глобальних мереж; виконує налаштування та адміністрування серверного обладнання; розробляє та контролює дотримання нормативних вимог щодо особливостей функціонування серверів в університеті, систем комунікацій та зв’язку; надає підтримку користувачів у сфері питань своєї компетенції (Helpdesk).
 2. Напрямок розробки, впровадження, адміністрування веб-ресурсів університету та підвищення їх рейтингів – Центр створює веб-вузли Університету; адмініструє веб-вузли Університету; займається аналізом та контролем інформації про Університет на інших веб-ресурсах; підвищує інформаційні рейтинги Університету; планує та проводить заходи по розробці, оптимізації та підтримці веб-сайтів Університету, факультетів, кафедр, фахових наукових збірників, бібліотеки, науково-дослідних лабораторій та інших підрозділів Університету; займається організацією та проведенням іміджевих заходів в соціальних мережах, інтернет-спільнотах та сприяє розвитку українського сегменту глобальної мережі Інтернет через розробку, підтримку та змістове наповнення україномовних освітніх ресурсів, енциклопедичних та словникових джерел, інформаційно-довідкових баз даних; підтримує користувачів у сфері питань своєї компетенції (Helpdesk).
 3. Напрямок ремонту й обслуговування комп’ютерної техніки та технічних засобів навчання – Центр забезпечує підготовку та проведення закупівлі комп’ютерної техніки, ліцензованого програмного забезпечення, технічних засобів навчання; займається поточними та плановими ремонтними роботами існуючого обладнання; проводить обслуговування (встановлення та оновлення) базового набору програмного забезпечення; забезпечує функціонування мультимедійних класів; забезпечує супроводження презентацій, конференцій та інших загальноуніверситетських заходів мультимедійними засобами, проекційною технікою, засобами аудіопідтримки; підтримує користувачів у сфері питань своєї компетенції (Helpdesk).
 4. Напрямок інформаційного забезпечення навчального процесу – Центр забезпечує розробку та впровадження програмного забезпечення навчального та навчально-методичного призначення, програмного забезпечення оцінювання якості знань студентів; проводить заходи по адаптації програмного забезпечення до вимог по організації навчального процесу та можливостей навчальних лабораторій обчислювальної техніки; навчальні лабораторії обчислювальної техніки забезпечують підтримку навчального процесу студентів із вивчення та використання сучасної комп’ютерної техніки й програмного забезпечення; підтримує користувачів у сфері питань своєї компетенції (Helpdesk).
 5. Напрямок мережевих технологій навчання – Центр розробляє та впроваджує у практику освітньої діяльності навчально-методичні комплекси, орієнтовані на використання інструментарію глобальної мережі Інтернет; займається  розробкою, впровадженням та підтримкою елементів дистанційного навчання; розробляє методичні вказівки по створенню електронних навчально-методичних комплексів; проводить постійну консультаційну підтримку науково-педагогічних працівників по підготовці електронних навчально-методичних комплексів; проводить підтримку користувачів системи дистанційного навчання; координує діяльність підрозділів Університету у створенні та впровадженні мережевих технологій навчання; підтримує користувачів у сфері питань своєї компетенції (Helpdesk).
 6. Напрямок інформаційного забезпечення адміністративного процесу – Центр забезпечує розробку, впровадження та адаптацію програмного забезпечення призначеного для інформатизації адміністративного процесів Університету; проводить адміністрування системи електронного документообігу; забезпечує нормативну та організаційну підтримку використання та обігу ліцензійного програмного забезпечення;організовує та проводить навчальні тренінги по використанню засобів інформатизації адміністративного процесів для адміністрації та допоміжного персоналу Університету; забезпечує підтримку процесів пов’язаних з ліцензуванням Університету з питань комп’ютеризації; підтримує користувачів у сфері питань своєї компетенції (Helpdesk).

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ЦЕНТРУ

 1. Здійснення діяльності у галузі інформатизації та комп'ютеризації відповідно до чинного законодавства.
 2. Дотримання Концепції та виконання Перспективного плану інформатизації Університету.
 3. Здійснення інформаційної підтримки навчальної, науково-дослідної, адміністративно-господарської та соціальної діяльності Університету.
 4. Інформаційно-аналітичне й організаційне забезпечення діяльності Університету з питань, віднесених до компетенції Центру.
 5. Інформаційна підтримка та систематичний контроль за дотриманням виконання законів та інших нормативно-правових актів у сфері інформаційних технологій.
 6. Взаємодія зі структурними підрозділами Університету та іншими організаціями з питань, що відносяться до компетенції Центру.
 7. Розробка та проведення комплексів заходів з розвитку і вдосконалення інформаційних систем та сервісів Університету, підвищення їх якості, доступності і забезпечення сталого функціонування, сприяння розвитку інформаційних технологій в Університеті.
 8. Науково-технічне забезпечення функціонування й розвитку інформатизації та комп'ютеризації шляхом виконання наукових досліджень, ведення експериментальної діяльності, розробка нормативної документації, впровадження нових технологій й засобів інформатизації та комп'ютеризації.
 9. Сприяння розширенню міжнародного співробітництва Університету у сфері інформатизації і комп'ютеризації та розвитку сучасних інформаційних технологій.
 10. Організація та виконання комплексу заходів із захисту інформації в інформаційному середовищі Університету.
 11. Навчально-методична діяльність, що включає підвищення кваліфікації працівників Центру, організацію навчання працівників Університету з питань, віднесених до компетенції Центру, участь у підвищенні освітнього рівня, практичної підготовки студентів, аспірантів та докторантів Університету, інформаційне забезпечення навчального процесу.