Доповідь на Вченій раді 27.11.2014 року

Версія для друкуPDF version

Доповідь на Вченій раді університету з питання «Стан виконання центром інформаційних технологій п. 2.5. «Інформаційне забезпечення та впровадження інформаційних технологій» розділу 2. «Місія, стратегічні цілі Університету та стратегічні завдання їх реалізації» Концепції розвитку Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на 2013-2020 роки, Положення про центр інформаційних технологій Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка та затвердження Концепції інформатизації Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на 2015-2020 роки»

 

Текст доповіді:

 

Доповідь.

Слободянюк О.В., начальник центру інформаційних технологій

27.11.2014 р.

 

В результаті аналізу п. 2.5. «Інформаційне забезпечення та впровадження інформаційних технологій» розділу 2. «Місія, стратегічні цілі Університету та стратегічні завдання їх реалізації» Концепції розвитку Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на 2013-2020 роки було виділено п’ять стратегічних напрямків по інформатизації діяльності університету:

 1. Інформаційна підтримка прийняття управлінських рішень.
 2. Інформатизація освітньої діяльності.
 3. Інформатизація наукової та міжнародної діяльності.
 4. Розвиток матеріально-технічної бази.
 5. Створення позитивного іміджу університету.

Інформаційна підтримка прийняття управлінських рішень в першу чергу повинна здійснюватися для формування єдиного інформаційного простору університету. Крім того використання сучасних інформаційних технологій дозволить отримати підвищення ефективності праці науково-педагогічного персоналу та автоматизує збирання даних щодо показників діяльності та забезпечення точності даних у звітах, що подаються до держустанов.

Сама інформатизація адміністративного процесу в університеті може проводитися шляхом впровадження Автоматизованої Системи Керування (на ринку даний клас ПЗ представлені розробками «1С. Університет», АСУ «ВНЗ», пакетів програм “Політек-Софт” тощо). Для підвищення оперативності прийняття управлінських рішень та контролю за їх виконанням доцільно запровадити систему електронного документообігу («1С. Документообіг», НДІ ПІТ “Документообіг”, Megapolis.Документообіг) та систем планування задач («1С. Битрикс24», Best Practikal «RequestTracker», Microsoft Project Server).

 

Найважливішим напрямком інформатизації ВНЗ є інформатизація освітньої (навчальної) діяльності. Для приведення у відповідність до умов сучасного індустріального та інформатизованого суспільства при плануванні усіх видів навчальної діяльності викладача слід широко використовувати сучасні комунікаційні технології інтерактивної взаємодії викладач-студент (Skype for Education, Google Apps for Education, Microsoft Office 365, соціальні мережі, електронна пошта), спеціалізовані системи управління навчанням (такі системи як Moodle, aTutor, Apple iTunes U, Microsoft IT Academy E-learning дозволяють розміщувати електронні НМК та поєднувати різні види активностей та комунікацій зі студентами) та автоматизовані системи моніторингу (перевірки) знань (OpenTest, Moodle, SharePoint Quiz). Додатково для підвищення зручності розміщення навчальних та допоміжних навчально-методичних матеріалів слід використовувати можливості цифрових інституційних репозитаріїв (dspace.kpnu.edu.ua:8080/jspui).

 

Для сприяння інформатизації наукової та міжнародної діяльності університету центром інформаційних технологій було реалізовано та впроваджено наступні проекти:

 1. Реалізовано функцію мультимовності офіційного сайту університету (http://kpnu.edu.ua).
 2. Створено електронний онлайн інформаційний ресурс «Науковий портал»  (science.kpnu.edu.ua).
 3. За домовленістю із колегами з НТУ «КПІ» було проведено реєстрацію 4 наукових журналів у системі «Наукова періодика України» (journals.uran.ua). Дана система побудована на спеціалізованій програмній платформі Open Journal System та забезпечує автоматичну реєстрацію в Українському індексі  наукового цитування (http://uincit.uran.ua).
 4. Постійно проводиться робота з індексування матеріалів в Google Академії (показник OPENNESS) .
 5. Було зроблено записи пленарних засідань науково-практичних конференцій та розміщено у відкритому доступі на офіційному каналі університету в Youtube.
 6. Проведено розгортання спеціалізованої автоматизованої системи Dspace для створення Цифрового інституційного репозитарію ElArK-PNU (dspace.kpnu.edu.ua:8080/jspui).
 7. Проведено реєстрацію інституційного репозитарію в системах ROAR (http://roar.eprints.org - ROAR ID: 9083) та DOAR (http://www.opendoar.org - на розгляді).
 8. Розроблено електронний каталог бібліотечних фондів з можливостями багатокритеріального пошуку та замовлення книг (http://kpnu.edu.ua/library/form.php).
 9. Розроблено систему консультаційної підтримки користувачів бібліотеки “Віртуальна довідка” (http://library.kpnu.edu.ua/help).

Для подальшого підняття рівня інформатизації наукової та міжнародної діяльності доцільно було б:

 1. Практикувати придбання квот на видачу цифрових ідентифікаторів ORCID (Open Researcher and Contributor ID) та DOI (digital object identifier).
 2. Забезпечувати реєстрацію усіх наукових збірників та журналів у наукометричних базах (Index Copernicus, Web of Science, SCOPUS, Google Scholar).
 3. Постійно здійснювати пошук міжнародних грантових програм (це дозволить отримати доступ до сучасних методичних матеріалів та покращить стан матеріально-технічного забезпечення).
 4. Проводити онлайн телеконференції та вебінари (платформа Office 365, система відеоконференцій Tixeo http://vc.uran.net.ua, Google Apps Hangouts).
 5. Розміщувати матеріали конференцій та наукових публікацій працівників університету в Інституційному репозитарії.

Для подальшої інтеграції у світовий науковий інформаційний простір доцільно було б прийняти та широко використовувати принципи відкритого доступу (Open Access), що регулюється такими нормативними документами як Закон України “Про вищу освіту”, Закон України “Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки”, Будапештська ініціатива «Відкритий доступ» (Budapest Open Access Initiative) та Берлінська декларація про відкритий доступ до наукових та гуманітарних знань (Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities). Крім того слід поступово відмовлятися від ліцензійних угод «Copyrights» та переходити до використання ліцензії «Creative Commons» (http://creativecommons.org).

 

Аналізуючи стан матеріально-технічної бази університету варто зазначити, що загальна кількість комп’ютерів в університеті становить 922, з них 635 комп’ютерів використовуються у навчальному процесі. Власних 703 одиниці та 219 орендованих.

До наявних технічних засобів навчання в університеті відносяться телевізори (35 шт.), магнітофони (35 шт.), електрофони (5 шт.), кінопроектори (14 шт.), діапроектори (55 шт.), графопроектори (26 шт.), радіовузол (1 шт.), мовні лабораторії (3 шт.), відеомагнітофони (29 шт.), мультимедійні проектори (27 шт.) та екрани (39 шт.).

Для доступу до мережі Інтернет в університеті використовується три широкосмугових високошвидкісних канали (УРАН – 100 Мбіт/сек, ТОВ «Мережа Ланет» - 100 + 100 Мбіт/сек) та два комутованих канали (ПрАТ «Укртелеком» - 5 Мбіт/сек).

Станом на 1 вересня 2014 року повністю забезпечені бездротовим Wi-Fi доступом до мережі Інтернет три факультети: фізико-математичний, педагогічний та економічний.

 

Ще одним важливим напрямком інформатизації діяльності університету є створення позитивного іміджу університету. Для цього центром інформаційних технологій було заплановано та проведено цілий ряд заходів. А саме:

 1. Проведено Перший відкритий чемпіонат зі спортивних комп’ютерних ігор серед загальноосвітніх навчальних закладів міста Кам’янця-Подільського «K-P City Cybergames Championship» (http://cybergames.kpnu.edu.ua). У ньому прийняло участь понад 150 учасників. Декілька учасників і навіть один із переможців вступили на навчання до університету.
 2. Створено офіційні сторінки у соціальних мережах facebook.com (станом на 27.11.2014 було 840 активних учасників), vk.com (243 активних учасників), twitter.com (23 активних учасників).
 3. Розроблено серію графічних плакатів “Цитатник Івана Огієнка” (розміщуються на сторінці https://www.facebook.com/kpnu.edu.ua).
 4. Проводиться робота над створенням нового бренду університету (логотип, скорочена назва, гасло, рекламні матеріали)

 

Якщо говорити про кількісні показники діяльності центру інформаційних технологій від моменту його створення то вони відображені наступним чином:

 1. Закуплено ПК - 26 (на 66 проведено тендер 13.11.2014)
 2. Всього виконано робіт - 3333
 3. Відремонтовано ПК - 54 власними силами та 34 у сервісних центрах
 4. Розроблено нових інформаційних ресурсів - 31 (серед них 1 науковий інформаційно-аналітичний ресурс http://rosdum.kpnu.edu.ua).
 5. Розроблено навчально-методичних курсів - 4 (за матеріалами 1 з них  вже було проведено семінар для працівників навчальних комп’ютерних лабораторій).
 6. Закуплено ПК - 26 (на 66 проведено тендер 13.11.2014)
 7. Всього виконано робіт - 3333
 8. Відремонтовано ПК - 54 власними силами та 34 у сервісних центрах
 9. Розроблено нових інформаційних ресурсів - 31 (серед них 1 науковий інформаційно-аналітичний ресурс http://rosdum.kpnu.edu.ua).
 10. Розроблено навчально-методичних курсів - 4 (за 1 вже було проведено семінар для працівників навчальних комп'ютерних лабораторій).

 

Про комплексність та ефективність проведених заходів із інформатизації діяльності університету свідчать наступні показники рейтингів університету у міжнародних системах:

1. Рейтинг сайту університету kpnu.edu.ua у міжнародному рейтингу Alexa Internet

В українському освітньому сегменті сайт університету станом на 26.11.2014 займає 8 місце серед освітніх ресурсів та 7 серед вищих навчальних закладів.

2. Показники відвідуваності сайту згідно Google Analytics

3. Позиція університету у рейтингу WEBOMETRICS